Lingutesten.no

Tilpassede språktester for din bedrift

Vi kartlegger og dokumenterer ansattes språkferdigheter gjennom skreddersydde, digitale språktester.

Enkel dokumentasjon av språkferdigheter

Lingutesten forteller deg svaret på hvilket nivå dine ansatte er på i muntlig og skriftlig norsk.

Adaptiv.

Testen starter med noen enkle spørsmål, og dersom kandidaten svarer riktig vil spørsmålene bli gradvis vanskeligere. Antall oppgaver i testen vil variere ut fra kandidatens svar.

Alle nivå fra A1 til C1.

Kandidaten får tildelt oppgaver fra ulike ferdighetsområder og nivåer. Resultatet av testen blir fordelt på ulike ferdigheter, for eksempel kan kandidaten få C1 i lytteforståelse og B1 i muntlig produksjon.

Måler progresjon.

Testen kan gjennomføres på nytt etter en tid, for eksempel etter gjennomført norskopplæring, for å se detaljert informasjon om kandidaten har vist progresjon i språket.

Skreddersydde tester til bedriftens behov

Her er noen av våre bransje- og yrkesrettede språktester som vi har utviklet.

Norsktest B2 for farmasøyter

Denne testen er utarbeidet for apotek som ønsker å sertifisere ansattes språkkompetanse i muntlig norsk før de tiltrer som farmasøyter i Norge.

Testen dekker hvor godt kandidaten kan 
 • gi komplekse framstillinger og faglige drøftinger innenfor eget fagområde
 • uttrykke seg klart og nyansert om et vidt spekter av emner
 • uttrykke synspunkter og argumentere for og imot ulike alternativer
 • kan delta i samtaler med et spontant og flytende språk

Ferdigheter: Muntlig og skriftlig

Pris: kr 1150,00

Varighet: 2h

Norsktest for sykepleiere B1-C1

Denne språktesten er laget for sykepleiere og annet helsepersonell som ønsker å dokumentere sine språkferdigheter. 

Testen dekker kommunikative ferdigheter muntlig og skriftlig norsk. Besvarelsen vurderes av sensor med testfaglig kompetanse og erfaring fra norsk som andrespråk.

Denne testen må tas på PC eller Mac. Du skal gjøre lydopptak og trenger derfor både mikrofon og høyttaler eller headset.

Ferdigheter: Muntlig og skriftlig

Pris: kr 1150,00

Varighet: 2h

Fleksibel API-integrasjon

Du kan enkelt integrere dine HR-systemer med Lingutesten, og melde opp både jobbsøkere og ansatte til språktester. Du får testresultatene dit du trenger det.

 • Meld opp kandidater til tester
 • Hent testresultater
 • Tilgjengelig API-dokumentasjon
Kontakt oss
Image placeholder

Ofte stilte spørsmål

Her er det vanligste spørsmålene mange lurer på når de vurderer å melde seg opp til Lingutesten.

Det felles europeiske rammeverket for språk er en nivåskala for språk som brukes for å beskrive kunnskaps- og ferdighetsnivået til språksstudenter i Europa.

A – Grunnleggende nivå

 • A1 – begynnernivå

 • A2 – elementært nivåB – Selvstendig bruker

 • B1 – mellomnivå

 • B2 – høyere mellomnivåC – Kompetent språkbruker

 • C1 – avansert nivå

 • C2 – språkferdigheter nesten på nivå med morsmålsbruker


Les mer på Wikipedia

Hvorfor velge Lingutesten?

Lingutesten sikter mot å bli den offisielle språktesten for arbeidslivet i Norge.

Vår tester kan utføres umiddelbart – i motsetning til opptil 6 måneders ventetid på de øvrige prøvene på markedet. Vi dekker også primært behovene for språkdokumentasjon i arbeidslivet.

Kostnadseffektiv
Umiddelbar tilgang
Nettbasert
Hurtige resulteter

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Vi hjelper deg gjerne med å bestille en demo, eller andre ting du lurer på.

Lingu AS

Madlaveien 10, 4010 Stavanger, Norge
Tlf: 40 3000 40
Org.nr.: NO912774031MVA