Lingutesten.no

Customized Norwegian language tests

We assess and document your workforce's language skills with customised language tests.

Simple documentation of language abilities

Lingutest answers the question of what are your employees' language skills?

Adaptive.

The test will start with a few simple questions. If the candidate answers correctly, the next tasks will gradually get more advanced.

Alle nivå fra A1 til C1.

The candidate receives tasks from different skills and levels. The result will be split per skill, so the one person may receive C1 for listening and understanding, and B1 for oral production.

Tracks progress.

The test can repeated after some time, for productple after taking language classes, and you'll see a granular level og the candidate's progress.

Skreddersydde tester til bedriftens behov

Her er noen av våre bransje- og yrkesrettede språktester som vi har utviklet.

Norsktest B2 for farmasøyter

Denne testen er utarbeidet for apotek som ønsker å sertifisere ansattes språkkompetanse i muntlig norsk før de tiltrer som farmasøyter i Norge.

Testen dekker hvor godt kandidaten kan 
 • gi komplekse framstillinger og faglige drøftinger innenfor eget fagområde
 • uttrykke seg klart og nyansert om et vidt spekter av emner
 • uttrykke synspunkter og argumentere for og imot ulike alternativer
 • kan delta i samtaler med et spontant og flytende språk

Ferdigheter: Muntlig og skriftlig

Pris: kr 1150,00

Varighet: 2h

Norsktest for sykepleiere B1-C1

Denne språktesten er laget for sykepleiere og annet helsepersonell som ønsker å dokumentere sine språkferdigheter. 

Testen dekker kommunikative ferdigheter muntlig og skriftlig norsk. Besvarelsen vurderes av sensor med testfaglig kompetanse og erfaring fra norsk som andrespråk.

Denne testen må tas på PC eller Mac. Du skal gjøre lydopptak og trenger derfor både mikrofon og høyttaler eller headset.

Ferdigheter: Muntlig og skriftlig

Pris: kr 1150,00

Varighet: 2h

Flexible API integration

It's easy to integrate your HR systems with Lingutest's API services. You can register job applications and employees for tests, and get the test results exactly where you want them.

 • Register candidates for tests
 • Fetch test results
 • Available API documentation
Contact us
Image placeholder

Frequently asked questions

Here are the most common questions people ask about Lingutest.

Det felles europeiske rammeverket for språk er en nivåskala for språk som brukes for å beskrive kunnskaps- og ferdighetsnivået til språksstudenter i Europa.

A – Basic user

 • A1 – beginner

 • A2 – elementaryB – Independent user

 • B1 – intermediate

 • B2 – upper-intermediateC – Proficient user

 • C1 – advanced

 • C2 – native-like


Les mer på Wikipedia

Why choose Lingutest?

Lingutest is working towards official accrediation for our language test certificates.

The two official tests in Norway are Norskprøven and Bergenstesten.

Lingutest is available instantly and it is online, while the two other tests are 2-days on-site tests and waiting time for documentation can be up to six months.

Cost efficient
Instant access
Online
Fast results

Contact us for a chat

We'd love to give you a demo access, or help you with any other question you might have.

Lingu AS

Madlaveien 10, 4010 Stavanger, Norge
Phone: +47 40 3000 40
Business reg. ID: NO912774031MVA