Lingutesten.no

Terms and conditions for language tests

These terms apply to all purchases of language test from Lingutest AS.

Lingutest AS, org. nr. 913 628 934, selger tilgang til språktester, og sensortjenester for evaluering av språkferdighetene til kandidaten.

Kunden er privatperson eller bedrift som bestiller testen(e).

Tilgang til språktesten leveres som en unik tilgangskode som lar mottakeren starte testen. Tjenesten anses som levert idet kunden har tatt koden i bruk.

NB: Koden kan bare benyttes 1 gang. Når testen har startet, må den fullføres. Du kan ikke fortsette testen senere. 

Dersom du ikke har mottatt epost med koden i løpet av 2 timer, bør du kontakte kundeservice på telefon 40300040, eller epost [email protected]

Koden er personlig og skal ikke deles med andre.

Angrerett
Privatpersoner har 14 dagers angrerett på kjøpet. Dersom du ikke har tatt tilgangskoden i bruk innen 14 dager, kan du sende en epost til [email protected] og få full refusjon for kjøpet. Dersom koden er tatt i bruk, eller det har gått mer enn 14 dager siden bestillingen, refunderes ikke beløpet.

Frister
Du må starte testen innen 30 dager fra bestilling. Dersom du av tekniske eller helsemessige årsaker blir forhindret i å starte testen, kan du kontakte kundeservice for å få reaktivert koden. Ubrukte tilgangskoder refunderes ikke.

Språktester med sensorvurdering krever at 

  • kandidaten har fullført testoppgavene i tilstrekkelig grad

  • tekster og lydfiler er lesbare

  • det ikke foreligger tvil om identiteten til kandidaten. Dersom sensor ikke mener å ha grunnlag for å vurdere resultatet, eller er i tvil om hvem som har besvart oppgavene, vil kandidaten bli bedt om å ta testen på nytt, uten ytterligere kostnader. Dersom sensor fremdeles ikke har nok faglig grunnlag til å gjøre en vurdering vil testen annulleres. 


Kandidaten har ikke krav på refusjon av testavgiften dersom testen annulleres av sensor. Kandidaten står fritt til å bestille en ny tilgang og gjennomføre testen på nytt.

Begrunnelse
Sensor skal gi en skriftlig begrunnelse for sin vurdering av testresultatet. Begrunnelsen skal være saklig. Resultatet av testen skal knyttes opp til ferdighetsbeskrivelsen for hvert nivå i det felleseuropeiske rammeverket for språkreferanser, CEFR. 

Tester som vurderes av maskinelt vil kun ta høyde for oppgaver som kan rettes automatisk. Testsystemet har begrensede muligheter til å vurdere skriftlig produksjon, og muntlig produksjon, uttale- og samtaleferdigheter.

Maskinvurdering kan ikke sammenlignes med en faglig, skjønnsmessig vurdering av sensor. Kandidaten har ikke rett til å se sine feil eller be om begrunnelse for resultatet. 

Testresultatet oversendes per epost straks etter at testen er fullført. Dersom kandidaten er uenig i resultatet, kan han/hun be om å få ta testen på nytt.

Dersom kandidaten er uenig i sensors vurdering kan han/hun sende skriftlig klage på resultatet til [email protected] Husk å oppgi ordrenummer eller tilgangskoden til testen. Testbesvarelsen vil da bli vurdert på nytt av en annen sensor. Dersom den nye sensoren kommer fram til et annet resultat, vil kandidaten motta et nytt testbevis. Dersom vurderingen

Språktester med maskinvurdering kan påklages, og kandidaten vil da få tilgang til en ny, tilsvarende test, uten ekstra kostnader. Testresultatet kan ikke vurderes på nytt.