Lingutesten.no

Language creates opportunities

94% of companies in Norway require that you speak Norwegian language. A certificate from Lingutest documents your language skills in your job application.

Image placeholder

Tilgjengelige tester

Norwegian test for nurses (B1-C1)

Denne språktesten er laget for sykepleiere og annet helsepersonell som ønsker å dokumentere sine språkferdigheter. Testen dekker kommunikative ferdigheter muntlig og skriftlig norsk. Besvarelsen vurderes av sensor med testfaglig kompetanse og erfaring fra norsk som andrespråk.

 • Test feeNOK 725.00
 • Duration1 time
Adaptiv plasseringstest norsk A1-B2

Mer informasjon kommer.

 • Test feeNOK 450.00
 • Duration1 time
Start any time!

You get the access code to the test via email, and a link to start the test. You can start the test immediately.

Fast results!

You'll get the results and the test certificate 3-7 days after completion, depending on the workload on our end.

Safe transaction!

Simple and safe registration with credit card payment on an encrypted web connection.

 • Image placeholder
 • Image placeholder
 • Image placeholder
 • Image placeholder

Why choose Lingutest?

Lingutest is working towards official accrediation for our language test certificates.

The other two official tests are Norskprøven and Bergenstesten.

Lingutest is available instantly and it is online, while the two other tests are 2-days on-site tests and waiting time for documentation can be up to six months.

Cost efficient
Instant access
Online
Fast results

Frequently asked questions

Here are the most common questions people ask about Lingutest.

Det felles europeiske rammeverket for språk er en nivåskala for språk som brukes for å beskrive kunnskaps- og ferdighetsnivået til språksstudenter i Europa.

A – Basic user

 • A1 – beginner

 • A2 – elementaryB – Independent user

 • B1 – intermediate

 • B2 – upper-intermediateC – Proficient user

 • C1 – advanced

 • C2 – native-like


Les mer på Wikipedia