Tests of Norwegian as a second language | Lingutesten.no

Tests of Norwegian as a second language

Schools get access to a number of different language tests.

Tester + opplæring + test = sant

Vi tilbyr ulike tester tilpasset opplæringsløpet til eleven.

Innplasseringstest A1-B2

En digital plasseringstest for nye elever. Testen er adaptiv og gir resultat i form av nivåkarakter per ferdighet, for eksempel B1 i lytte.

Ferdigheter: lytteforståelse, leseforståelse og grammatikk

Pris: kr 100

Avsluttende nivåprøve A1-B2

Denne testen kontrollerer kandidatens ferdigheter opp mot kompetansemålene i Læreplan for norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Testen gir resultat i form av prosent måloppnåelse innen hver ferdighet.

Ferdigheter: lytteforståelse, leseforståelse og grammatikk

Pris: kr 200

Muntlig prøve med sensorvurdering A1-C1

I denne testen vil kandidaten trenge mikrofon, og vil gjøre lydopptak som besvarer de ulike oppgavene. Testbesvarelsen evalueres av en sensor som setter nivåkarakter per ferdighet.

Ferdigheter: lytteforståelse, uttale og muntlig produksjon

Pris: kr 725

Skriftlig prøve med sensorvurdering A1-C1

I denne testen vil kandidaten få en rekke skriveoppgaver som sendes til sensor. Testbesvarelsen evalueres av en sensor som setter nivåkarakter per ferdighet.

Ferdigheter: leseforståelse og skriftlig produksjon

Pris: kr 725

Alle priser er eks. mva.

Oppmelding fra ditt LMS

Du kan enkelt melde opp elever til tester rett fra ditt LMS eller læringsportal. Vi tilbyr et åpent API, og jobber med integrasjon mot følgende systemer:

  • It's learning
  • Canvas
  • Moodle
Kontakt oss
Image placeholder

Simple documentation of language abilities

Lingutest answers the question of what are your students language skills?

Adaptive.

The test will start with a few simple questions. If the candidate answers correctly, the next tasks will gradually get more advanced.

Alle nivå fra A1 til C1.

The candidate receives tasks from different skills and levels. The result will be split per skill, so the one person may receive C1 for listening and understanding, and B1 for oral production.

Tracks progress.

The test can repeated after some time, for productple after taking language classes, and you'll see a granular level og the candidate's progress.

Enkel arbeidsflyt for store klasser

Dersom du ikke benytter integrasjon mot ditt LMS, får du tilgang til en innloggingsportal hos hos oss, hvor du enkelt kan melde opp kandidater og se resultatene fra språktestene.

Du kan enkelt melde opp en klasse ved å lime inn personopplysningene fra Excel eller Google Regneark

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Frequently asked questions

Here are the most common questions people ask about Lingutest.

Det felles europeiske rammeverket for språk er en nivåskala for språk som brukes for å beskrive kunnskaps- og ferdighetsnivået til språksstudenter i Europa.

A – Basic user

  • A1 – beginner

  • A2 – elementaryB – Independent user

  • B1 – intermediate

  • B2 – upper-intermediateC – Proficient user

  • C1 – advanced

  • C2 – native-like


Les mer på Wikipedia

Contact us for a chat

We'd love to give you a demo access, or help you with any other question you might have.

Educate AS

Rådhusgata 20, 0151 Oslo, Norge
Business reg. ID: NO913628934MVA

Odd Bjerga

CEO
Phone: +47 40 3000 40

Educate AS is a subsidiary og Lingu Norge AS. Lingutest is a registered trademark owned by Lingu Norge AS.