Lingutesten muntlig | Lingutesten.no
Lingutesten muntlig | Lingutesten.no

Lingutesten muntlig

Test fee NOK 750.00

Denne språktesten er laget for deg som ønsker et bevis på hvilket nivå du har oppnådd i muntlig norsk. Testen dekker ferdighetene lytte og snakke. 

Testen dekker allmenn norsk med vekt på språkbruk fra arbeidslivet. I testen får du en rekke oppgaver som avdekker hvor flink du er til å forstå det som blir sagt. Du møter ulike dialekter og autentiske samtaler fra ulike arbeidsplasser. 
 
Flere av oppgavene er utformet slik at du skal gjøre lydopptak og du trenger derfor mikrofon. Du trenger også høyttaler eller headset for å lytte til lydsporene. 
 
Besvarelsen vurderes av sensor med testfaglig kompetanse og erfaring fra norsk som andrespråk. Du får én nivåkarakter på testbeviset, i muntlig norsk. Beviset sendes som PDF til deg etter at besvarelsen din er vurdert. Dette tar normalt 2-4 virkedager. 
 
Denne testen kan tas på PC, Mac eller mobile enheter som smarttelefon eller nettbrett. 
 
I vurderingen vektlegger vi: 
 • Uttale, flyt og prosodi 
 • Idiomatisk riktige formuleringer 
 • Grad av kompleks språkbruk som hypotetisk tale 
 • Kreativ språkbruk 
 • Evne til å lytte til en samtale og gjengi innholdet med egne ord 
 • Evne til å formidle og argumentere for et synspunkt 
 • Forståelse av dialekter og muntlig dagligtale 
Lingutesten

Language skills are the entry point for worklife and career in Norway.

Lingutesten muntlig
Did you know...

94 % of Norwegian employers require their workforce to speak and understand Norwegian langauge.

Frequently asked questions

Here are the most common questions people ask about Lingutest.

Testbeviset som du får tilsendt etter at besvarelsen din er vurdert av sensor er godkjent for bruk i arbeidslivet. De aller fleste arbeidsgivere i Norge vil akseptere testbeviset som gyldig dokumentasjon på ditt ferdighetsnivå i norsk.

Testbeviset er ikke gyldig dokumentasjon ved opptak til høyere utdanning eller søknad om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge.

Ved bestilling får du tilsendt en epost med lenke til å starte testen. Du kan bare starte testen én gang. Vi anbefaler at du starter testen en dag når du vet at du ikke vil blir forstyrret i løpet av tiden testen tar, og du føler deg opplagt og klar i hodet.

Du bestemmer altså tidspunktet for prøven selv.

Du må fullføre testen innen en viss dato, normalt 30 dager etter bestilling. Fristen vil stå i eposten du får tilsendt etter bestilling.

Det felles europeiske rammeverket for språk er en nivåskala for språk som brukes for å beskrive kunnskaps- og ferdighetsnivået til språksstudenter i Europa.

A – Basic user

 • A1 – beginner

 • A2 – elementaryB – Independent user

 • B1 – intermediate

 • B2 – upper-intermediateC – Proficient user

 • C1 – advanced

 • C2 – native-like


Les mer på Wikipedia

Du har ingenting å tjene på å jukse eller fuske på testen. Oppgavene du får i testen er laget for å sjekke hvor godt du kan forstå, kommunisere, formidle og argumentere. 

Ingen tester er like. Du får nye oppgaver dersom du tar testen på nytt.

Dersom sensor mistenker at du har fusket eller at noen hjelper deg med å løse oppgavene, vil du få testen i retur og må ta den på nytt.

Registration for Lingutesten muntlig

You'll get instant access to the test after the payment is completed.
Candidate information

Enter the information about the candidate who will take the product

Kjønn
Address

Enter billilng address

Terms and conditions
Start any time!

You get the access code to the test via email, and a link to start the test. You can start the test immediately.

Fast results!

You'll get the results and the test certificate 3-7 days after completion, depending on the workload on our end.

Safe transaction!

Simple and safe registration with credit card payment on an encrypted web connection.

 • Image placeholder
 • Image placeholder
 • Image placeholder
 • Image placeholder