Lingutesten skriftlig | Lingutesten.no
Lingutesten skriftlig | Lingutesten.no

Lingutesten skriftlig

Testavgift kr 750

Denne språktesten er laget for deg som å vise hvilket nivå du har oppnådd i skriftlig norsk. Testen dekker ferdighetene lese og skrive.

Testen dekker allmenn norsk med vekt på språkbruk fra arbeidslivet. I testen får du en rekke oppgaver som avdekker hvor godt du forstår tekstene. Tekstene er hentet fra ulike arbeidsplasser og fra dagliglivet i Norge. 
 
Flere av oppgavene krever at du skriver en lengre tekst. Du må derfor gjøre testen på en PC eller Mac, eller nettbrett med separat tastatur. Vi anbefaler ikke å ta testen på mobil. 
 
Besvarelsen vurderes av sensor med testfaglig kompetanse og erfaring fra norsk som andrespråk. Du får én nivåkarakter på testbeviset, i skriftlig norsk. Beviset sendes som PDF til deg etter at besvarelsen din er vurdert. Dette tar normalt 2-4 virkedager. 
 
I vurderingen vektlegger sensor: 
 • Syntaks og setningsstruktur 
 • Vokabular og rettskriving 
 • Tegnsetting 
 • Idiomatisk og nyansert språkbruk 
 • Evne til å tilpasse språket til kontekst, fra sms-språk til formelle brev 
 • Evne til å bruke språket kreativt 
 • Evne til å begrunne, argumentere eller vurdere 
 • Evne til å oppsummere og utbrodere en tekst eller et emne 
Lingutesten

Språk er inngangsporten til arbeidsliv og karriere i Norge.

Lingutesten skriftlig
Did you know...

94 % of Norwegian employers require their workforce to speak and understand Norwegian langauge.

Frequently asked questions

Here are the most common questions people ask about Lingutest.

Testbeviset som du får tilsendt etter at besvarelsen din er vurdert av sensor er godkjent for bruk i arbeidslivet. De aller fleste arbeidsgivere i Norge vil akseptere testbeviset som gyldig dokumentasjon på ditt ferdighetsnivå i norsk.

Testbeviset er ikke gyldig dokumentasjon ved opptak til høyere utdanning eller søknad om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge.

Ved bestilling får du tilsendt en epost med lenke til å starte testen. Du kan bare starte testen én gang. Vi anbefaler at du starter testen en dag når du vet at du ikke vil blir forstyrret i løpet av tiden testen tar, og du føler deg opplagt og klar i hodet.

Du bestemmer altså tidspunktet for prøven selv.

Du må fullføre testen innen en viss dato, normalt 30 dager etter bestilling. Fristen vil stå i eposten du får tilsendt etter bestilling.

Det felles europeiske rammeverket for språk er en nivåskala for språk som brukes for å beskrive kunnskaps- og ferdighetsnivået til språksstudenter i Europa.

A – Basic user

 • A1 – beginner

 • A2 – elementaryB – Independent user

 • B1 – intermediate

 • B2 – upper-intermediateC – Proficient user

 • C1 – advanced

 • C2 – native-like


Les mer på Wikipedia

Du har ingenting å tjene på å jukse eller fuske på testen. Oppgavene du får i testen er laget for å sjekke hvor godt du kan forstå, kommunisere, formidle og argumentere. 

Ingen tester er like. Du får nye oppgaver dersom du tar testen på nytt.

Dersom sensor mistenker at du har fusket eller at noen hjelper deg med å løse oppgavene, vil du få testen i retur og må ta den på nytt.

Registration for Lingutesten skriftlig

You'll get instant access to the test after the payment is completed.
Candidate information

Enter the information about the candidate who will take the product

Kjønn
Address

Enter billilng address

Terms and conditions
Start any time!

You get the access code to the test via email, and a link to start the test. You can start the test immediately.

Fast results!

You'll get the results and the test certificate 3-7 days after completion, depending on the workload on our end.

Safe transaction!

Simple and safe registration with credit card payment on an encrypted web connection.

 • Image placeholder
 • Image placeholder
 • Image placeholder
 • Image placeholder