Norwegian test for nurses (B1-C1) | Lingutesten.no
Norsktest for sykepleiere B1-C1 | Lingutesten.no

Norsktest for sykepleiere B1-C1

Testavgift kr 725

Denne språktesten er laget for sykepleiere og annet helsepersonell som ønsker å dokumentere sine språkferdigheter. 

Testbevis

Kandidaten har avlagt test og er vurdert til følgende nivå

  • Norsk muntlig: B2
  • Norsk skriftlig: B1
  • Språklig presisjon: 92%
Testen dekker kommunikative ferdigheter muntlig og skriftlig norsk. Besvarelsen vurderes av sensor med testfaglig kompetanse og erfaring fra norsk som andrespråk.

Denne testen må tas på PC eller Mac. Du skal gjøre lydopptak og trenger derfor både mikrofon og høyttaler eller headset.
Lingutesten

Språk er inngangsporten til arbeidsliv og karriere i Norge.

Norsktest for sykepleiere B1-C1

Frequently asked questions

Here are the most common questions people ask about Lingutest.

Det felles europeiske rammeverket for språk er en nivåskala for språk som brukes for å beskrive kunnskaps- og ferdighetsnivået til språksstudenter i Europa.

A – Basic user

  • A1 – beginner

  • A2 – elementaryB – Independent user

  • B1 – intermediate

  • B2 – upper-intermediateC – Proficient user

  • C1 – advanced

  • C2 – native-like


Les mer på Wikipedia

Registration for Norwegian test for nurses (B1-C1)

Candidate information

Enter the information about the candidate who will take the product

Kjønn
Address

Enter billilng address

Terms and conditions