Norsktest for sykepleiere B1-C1 | Lingutesten.no
Norsktest for sykepleiere B1-C1 | Lingutesten.no

Norsktest for sykepleiere B1-C1

Testavgift kr 725

Denne språktesten er laget for sykepleiere og annet helsepersonell som ønsker å dokumentere sine språkferdigheter. 

Testbevis

Kandidaten har avlagt test og er vurdert til følgende nivå

  • Norsk muntlig: B2
  • Norsk skriftlig: B1
  • Språklig presisjon: 92%
Testen dekker kommunikative ferdigheter muntlig og skriftlig norsk. Besvarelsen vurderes av sensor med testfaglig kompetanse og erfaring fra norsk som andrespråk.

Denne testen må tas på PC eller Mac. Du skal gjøre lydopptak og trenger derfor både mikrofon og høyttaler eller headset.
Lingutesten

Språk er inngangsporten til arbeidsliv og karriere i Norge.

Norsktest for sykepleiere B1-C1

Ofte stilte spørsmål

Her er det vanligste spørsmålene mange lurer på når de vurderer å melde seg opp til Lingutesten.

Det felles europeiske rammeverket for språk er en nivåskala for språk som brukes for å beskrive kunnskaps- og ferdighetsnivået til språksstudenter i Europa.

A – Grunnleggende nivå

  • A1 – begynnernivå

  • A2 – elementært nivåB – Selvstendig bruker

  • B1 – mellomnivå

  • B2 – høyere mellomnivåC – Kompetent språkbruker

  • C1 – avansert nivå

  • C2 – språkferdigheter nesten på nivå med morsmålsbruker


Les mer på Wikipedia

Oppmelding til Norsktest for sykepleiere B1-C1

Personopplysninger

Oppgi opplysninger om kandidaten som skal gjennomføre testen

Kjønn
Adresse

Oppgi adresse for fakturamottaker

Betingelser